Učitavanje

Lana Paćuka, muzikologinja, rođena je u Sarajevu. Na Muzičkoj akademiji UNSA doktorirala je na Odsjeku za muzikologiju  s temom Muzički život u Sarajevu u periodu Austro-Ugarske uprave.  Od 2007. godine radi i djeluje pri Muzičkoj akademiji, gdje trenutno obnaša družnost vanredne profesorice i šefice Odjske za muzikologiju i etnomuzikologiju. Tokom svog angažmana na Akademiji obnašala je dužnost prodekanese za koncertnu djelatnost, ali i glavne i odgovorne urednice Časopisa za muzičku kulturu Muzika, jedinog indeksiranog muzikološkog časopisa u BiH. Naučne radove izlagala je na simpozijima u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Do sada je objavila preko 20 naučnih radova u muzikološkim publikacijama u zemlji i regionu, kao i knjigu Ženski identiteti u muzičkom žvitou asutrougarskog Sarajeva publiciranu 2019. godine. Po pozivu Muzikološkog društva FBiH, Hrvatskog muzikološkog društva, Srpske Akademije nauka i umetnosti te Ambasade republike Austrije održala je niz javnih predavanja o prilikama muzičkog života BiH koja su potom emitirana na državnim radio stanicama: Radio Beograd, Hrvatska radio televizija (HRT), RTV-Slovenija.

Tokom 2019. godine bila je dijelom ekspertnog tima za upis sevdalinke na UNESCO-vu  Reprezentativnu listu nematerijalne  kulturne baštine čovječanstva. Dobitnica je i nagrade „Vlado Milošević“ dodijeljenu od strane AMUS-a za najbolje ostvarenje na području muzičke publicistike i muzikologije u 2019. godini.