speaker-photo

Emina Mrđanović

viša stručna saradnica u Verlab Institutu za biomedicinski inžinjering, vještačku inteligenciju i medicinske uređaje

Emina Mrđanović, viša je stručna saradnica u Verlab Institutu za biomedicinski inžinjering, vještačku inteligenciju i medicinske uređaje. Suosnivačica je Udruženja pacijenata „Mijelom u BiH“, kao i članica Društva za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini.