speaker-photo

Emina Zahirović – Pintarić, LL.M.

advokatica, prevoditeljica i feministkinja

Emina ima dvanaest godina pravnog iskustva u privatnom, neprofitnom i državnom sektoru, a posljednje četiri godine radi kao samostalna advokatica.

Završila je dodiplomski studij na Pravnom fakultetu u Sarajevu s pohvalama i magistrirala je međunarodno pravo na Univerzitetu Westminster u Londonu, te je provela jedan semestar na razmjeni na pravnom fakultetu na Univerzitetu u Zagrebu.

Položila je pravosudni ispit i ispit za stalnog sudskog tumača za engleski jezik 2015. godine.

Koautorica je dvije knjige, autorica pet članaka i radila je kao istraživačica na tri međunarodna projekta i kao vanjska konsultantica na tri projekta u BiH. Radila je kao saradnica i eksterna konsultantica za međunarodne, regionalne i domaće advokatske firme i međunarodne organizacije (USAID, Međunarodna finansijska korporacija, Transparency International, Međunarodna unija za telekomunikacije, Međunarodna organizacija za migracije). Strast joj predstavljaju ljudska prava i podržava međunarodne organizacije, lokalne formalne i neformalne grupe u prikupljanju i širenju informacija o kršenju ljudskih prava, zagovaranju i strateškim parnicama, kao i pružanju podrške žrtvama kršenja ljudskih prava.

Prije nego što je započela sa svojom samostalnom advokatskom praksom 2019. godine, radila je za Wolf Theiss, vrhunsku advokatsku kancelariju iz Austrije, BDK Advokate  iz Srbije i Descartes Solicitors iz Velike Britanije."