speaker-photo

Hanadi Džabić

generalna direktorica RCB Nanotehnologija d.o.o. Sarajevo

Ova državljanka Holandije i Bosne i Hercegovine imenovana je 2020. godine kako bi predvodila proces uspostave kompanije, koja koristi nanotehnologiju u proizvodnji obnovljenog carbon black-a – bez karbonskog otiska. Temelj poslovnog modela kompanije RCB Nanotehnologija je patent za čišćenje sirovog rCB, registrovan pri Frauhofer institutu za primijenjenu fiziku.

Liderstvo gđe. Džabić je 2022. godine nagrađeno je priznanjem Najmenadžerica i Poslovna žena godine od Nezavisne evropske agencije za izbor i promociju najuspješnijih poslovnih ljudi i kompanija, dok je RCB Nanotehnologija prepoznata kao jedan od najznačajnijih investitora u BiH od Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA) BiH.

Gđa. Džabić je bila nominovana i za Večernjakov pečat 2023 u kategoriji osoba koje su obilježile proteklu godinu u BiH u oblasti gospodarstva.

Osvrt na iskustva u uspostavi prve kompanije u BiH koja posluje po principu cirkularne ekonomije gđa Džabić je prošle godine podijelila kao panelistica „Razgovora budućnosti” u okviru Sedmice održivog razvoja UNDP-a u BiH, kao i na međunarodnoj konferenciji Balkans Go Circular, koju je u Beogradu upriličio Centar za cirkularnu ekonomiju Srbije.

Prijašnje profesionalno iskustvo gđe. Džabić obuhvata niz pozicija u ovom specifičnom industrijskom sektoru, uključujući i poziciju voditeljice projekata u Raeder Capital i Getnow New GmbH, kao i višeg računovođe u Pyrolyx AG, u Minhenu, u Njemačkoj.

Gđa. Džabić ima zvanje bachelora u oblasti bankarstva, finansija i trgovine sa Univerziteta u Sarajevu, i govori nekoliko europskih jezika, uključujući engleski, njemački, holandski i francuski.