speaker-photo

Irena Miličević Vukoja

osnivačica WOMAN.COMM i CEO Prefix

Irena Miličević Vukoja je magistrica ekonomije sa bogatim iskustvom u retail industriji koju je stekla radeći na različitim pozicijama u Konzum d.o.o. Sarajevo, jednoj od najvećih kompanija u Agrokor grupi. Nakon toga, odlučila je proširiti svoje znanje i vještine u području poslovne komunikacije i psihologije, posebice kroz edukaciju u NLP-u. Osnivačica je i direktorica kreativne kompanije Prefix, koja nudi inovativne pristupe u savjetovanju, PR-u i kreativnosti, uz fokus na globalne trendove poput Employer brandinga i Employee advocacy-a. Također, nedavno je pokrenula novi projekt pod nazivom WOMAN.COMM, koji se bavi promovisanjem žena u biznisu i potiče njihovu ulogu kao lidera i poduzetnica. S obzirom na njezino bogato iskustvo i strast za inovacijama, možemo pretpostaviti da će Irena nastaviti ostvarivati važne doprinose u svijetu poslovanja i kreativnosti.