speaker-photo

Lidija Žigić

predsjednica uprave NLB Banke d.d. Sarajevo

Diplomirala je Menadžment i ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Magistrirala je menadžment u uslužnom biznisu na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu (MBS). Uspješno je završila master studije na IEDC Bled školi za menadžere i stekla zvanje magistra menadžmenta na slovenskom jeziku, dobivši master diplomu drugog nivoa u Evropskom prostoru visokog obrazovanja – 120 ECTS.

Od 1993. uposlena u međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini: Talijanski Konzorcij u BiH, UN World Food Program u Tuzli, i USAID Business Finance na poziciji kreditnog referenta.

Od 2003. godine aktivno je uposlena u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini. Od januara 2015. godine je članica Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo na poziciji izvršne direktorice. Od 01.01.2017.godine, je na poziciji Predsjednika Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo.