speaker-photo

Minja Šuković

urednica u Nezavisnim novinama

Minja Šuković je rođena 18.04.1992. godine u Banjaluci, gdje je završila osnovnu i srednju Tehnološku školu, smjer grafički dizajn. Diplomirala je na Fakultetu Političkih nauka u Banjaluci 2015. godine te stekla zvanje Diplomiranog politikologa za međunarodne odnose.

Od svoje 17 godine, Minja je aktivna u novinarstvu, počevši kao novinar na gradskoj rubrici, a nakon toga kao novinar društva. Nakon toga je obavljala funkciju urednika kulture, a trenutno obavlja funkciju urednika multimedije u Nezavisnim novinama. U okviru ove funkcije, odgovorna je za cjelokupnu organizaciju zadužena, kao i za kreiranje sadržaja za društvene mreže, održavanje društvenih mreža i snimanje podcasta.

Osim toga, od 2016. godine, imenovana je za savjetnika direktora "Nes radija". Minja je naslijedila ljubav prema novinarstvu od svog očuha, koji joj je ujedno i najveći uzor u životu. Ona teži ka tome da sa kolegama sa kojima radi ostvari zajedničku misiju koju su Nezavisne novine započele prije dvadeset pet godina te da kroz multimediju uveže sve kanale koje Nezavisne i Nes radio kao medij posjeduju, održavajući sinergiju između svih platformi.