speaker-photo

Nađa Lutvikadić – Fočo

rukovoditeljica sektora za upravljanje promocijom BH Telecom, BiH

Nađa je ekspertica za komunikacije s više od 20 godina profesionalnog iskustva u industriji. Od toga, 17 godina je provela radeći za jednu od najvećih i najuspješnijih bh. kompanija, BH Telecom, gdje uspješno kreira i nameće nove trendove te prati sve promjene u ovoj dinamičnoj industriji. Još na početku PR-a kao profesije u Bosni i Hercegovini, Nađa je shvatila važnost brzine, pravovremenosti, otvorenosti i komunikacije na ovom polju. Svjesna svoje uloge u gradnji imidža BH Telecoma kao transparentne kompanije koja je uvijek u koraku s vremenom, uspjela je olakšati posao novinarima tako što je uvijek bila dostupna.

Sa svojim osobnim optimizmom, praktičnošću, profesionalizmom, pozitivnošću i pronicljivošću, Nađa je prenijela vrijednosti koje smatra ključnim u svom poslu, dokazujući da su dobre stvari uvijek jednostavne ako se zna što se želi i ima viziju. Sa svojim timom, postiže značajne rezultate i ostvaruje uspjeh koji inspirira druge i mijenja način na koji se komunicira u industriji. Nađa vjeruje da svaka žena ima jedinstven stil vođenja, koji uključuje sposobnost da brine o drugima, jaku intuiciju, multitasking i učinkovitu komunikaciju s drugima.