speaker-photo

Prof.Dr. Belma Kalamujić Stroil

viša naučna saradnica Univerziteta u Sarajevu-Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB)

Belma Kalamujić Stroil je doktorica nauka iz oblasti molekularne populacijske genetike. Od 2015. godine, šefica je Laboratorije za molekularnu genetiku prirodnih resursa u okviru INGEB-a. Vanredna je profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetu „Bioinformatika“. Za sebe kaže da hronično pati od „guranja nosa u sve“ i „da nema šta pametnije da radi, pa radi“. Zato joj je lakše da nabroji čime se ne bavi. Objavila je više od 50 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i tri knjige u koautorstvu. Učešća na konferencijama i naučno-istraživačkim projektima postaje joj sve teže izbrojati. U posljednje četiri godine, posebno je aktivna u izgradnji i učešću u međunarodnim mrežama naučnika i sektorskih zainteresovanih strana s ciljem interdisciplinarne primjene savremenih naučnih metoda i njihovih rezultata u javnim i sektorskim politikama.

Dobitnica je Federalne nagrade za nauku iz oblasti prirodnih nauka u 2022. godini. Od 242 nominovanih stručnjaka, u aprilu 2023. godine izabrana je u Ad Hoc Technical Group za indikatore u okviru Kunming-Montreal Globalnog okvira za biodiverzitet Konvencije o biološkoj raznolikosti, krovnog međunarodnog sporazuma koji integralno rješava probleme u vezi sa zaštitom i održivim korištenjem biološke raznolikosti.