speaker-photo

Sandra Gojković – Arbutina

novinarka i urednica u Nezavisnim novinama

Sandra Gojković-Arbutina je novinarka i urednica u Nezavisnim novinama, novinskoj kući u Bosni i Hercegovini. Od 2003. godine obnašala je različite novinarske i uređivačke funkcije, a od 2014. je glavna i odgovorna urednica. Osim svog rada u novinama, Sandra je također članica Upravnog odbora Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine, te je organizirala i sudjelovala u brojnim projektima, konferencijama i događanjima koja se fokusiraju na medijske slobode, novinarske standarde i osnaživanje nezavisnih medija.

Sandra je također suosnivačica građanske udruge "Misli dobro", koja je bila instrumentalna u zagovaranju promjena Zakona o socijalnoj zaštiti u Republici Srpskoj, podizanju granice starosne dobi za državnu skrb nad djecom bez roditelja sa 18 na 21 godinu. Udruga je također pokrenula školski sportski program u svim banjalučkim školama, obnovila odjel patologije na Klinici za ginekologiju u Banja Luci, te provela prvu analizu stvarnih cijena lijekova u Bosni i Hercegovini, koja je dovela do regulativnih promjena usmjerenih na smanjenje cijena lijekova.