speaker-photo

Dragana Bulić

vršiteljica dužnosti direktorice World Vision BiH

Alumni Greenwich Univerziteta, UK, Dragana Bulić ima obrazovnu podlogu u domenu sociologije i psihologije, te preko 23 godine iskustva u nevladinom sektoru, humanitarnim i razvojnim programima u zahtjevnim postkonfliktnim i tranzicijskim kontekstima. Kroz povjerene angažmane u UN Agenciji za izbjeglice u BiH i Afganistanu, Landmine Survivors Network/Survivor Corps u BiH, Jugoistočnoj Evropi i Južnom Kavkazu, vodila je timove i operacije, te sticala je ekspertizu u domenima zaštite izbjeglica i osoba u pokretu, zaštite žrtava, prava osoba sa invaliditetom’, te lokalnog i međunarodnog zagovaranja za prava i jednake prilike ranjivih i marginaliziranih kategorija društva. Posljednjih 8 godina, Dragana je član dinamičnog tima World Vision International BiH, gdje je kroz godine bila uključena u niz razvojnih, ali i programa odgovora na vanredne i krizne situacije u BiH i Zapadnom Balkanu. Trenutno vodi odjel zagovaranja za prava i dobrobit najranjivije djece u bh zajednicama, član je upravljačkog tijela WVI u BiH i WV BH Fondacije. Tuzlanka, majka 14-godišnje djevojčice koja joj je najveća inspiracija i motivacija i najbolji 'reality check' u svemu što radi.