speaker-photo

Adisa Hotić

osnivačica i direktorica nevladinog, neprofitnog Centra za majku i dijete „Fenix“

Adisa Hotić je osnivačica i direktorica Centra za majku i dijete “Fenix” - nevladinog, neprofitnog udruženja koje aktivno djeluje u oblastima podrške zdravlju žena i porodica, te socijalne pravde i poboljšanja socijalnog i zdravstvenog stanja starih, bolesnih i iznemoglih osoba.

"Fenix" djeluje preko 25 godina u Sanskom Mostu, pružajući dugoročnu i direktnu podršku kroz edukaciju, savjetovanje i servise pomoći u prelomnim dijelovima života kao što trudnoća, porod, dojenje, odrastanje djeteta, starost, siromaštvo, bolest.

Adisin poseban doprinos je na polju pružanja sveobuhvatne podrške ženama tokom trudnoće, poroda i dojenja, čime se aktivno bavi od svoje 21. godine.

Kao babica i diplomirana medicinska sestra kroz Centar „Fenix“ vodi edukativno savjetovalište za trudnice i mlade majke, te organizira brojne projekte, edukacije i stručne skupove za zdravstvene radnike širom BiH, sa težištem na tematiku pripreme za porod i dojenje i direktne podrške tokom dojenja i ranog roditeljstva.

Prva je IBCLC internacionalno certifikovana savjetnica za dojenje u BiH (od 2003. godine) i koordinatorica IBCLC laktacionih savjetnica za BiH. Koautorica je prve knjige o dojenju za majke u BiH - “Dojenje - poklon za cijeli život”.

Svojim radom, znanjem i zalaganjem je promijenila živote stotinama porodica. Udana je i majka troje djece. Živi i radi u Sanskom Mostu.