speaker-photo

Alma Tihić

magistrica društvenih nauka iz oblasti psihologije, akreditovana psihoterapeutkinja u Evropskoj asocijaciji za geštalt psihoterapiju, osnivačica i predsjednica Psihološkog savjetovališta Actum u Tuzli.

Alma Tihić, magistrica je društvenih nauka iz područja psihologije i akreditovana geštalt psihoterapeutkinja u Evropskoj asocijaciji za geštalt psihoterapiju. Osnivačica je i predsjednica psihološkog savjetovališta Actum u Tuzli. Kao članica Upravnog odbora Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH najviše je angažovana u promociji mentalnog zdravlja i uspostavljanja pravnog okvira za psihoterapijsku djelatnost. Članica je i Evropske asocijacije za geštalt psihoterapiju.

Vjeruje da ulaganje u mentalno zdravlje zaposlenika dovodi do pozitivnog razvoja ličnosti, smanjenja i prevencije stresa i sagorijevanja, te doprinosi spriječavanju razvoja anksioznosti i depresije, čime se povećavaju tolerancija i saradnja, kao i produktivnost u radu. Posebno voli rad s grupama, malim i velikim, kroz treninge i radionice, jer se na taj način pruža sigurno okruženje za rad na sebi, učenje, prihvatanje i saradnju. Tokom cijelog profesionalnog angažmana, Alma se dodatno edukovala i kroz ostale psihoterapijske pravce kao što su Schema terapija, Sistemska porodična psihoterapija i grupna analiza, s ciljem što kvalitetnijeg pristupa korisnicima. Pored EAGT (Evropske asocijacije za geštalt psihoterapiju), članica je: Udruženja integrativnih geštalt psihoterapeuta BiH, DGIPH (Društva Geštalt i Integrativnih Psihoterapeuta Hrtvatske), Društva pedagoga – psihologa Tuzlanskog kantona, Udruženja geštalt psihoterapeuta u BiH i SPUBIH (Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH).