speaker-photo

Alma Zadić

ministrica pravde Republike Austrije

Dr. Alma Zadić, LL.M. je ministrica pravde Republike Austrije. Od 2017. do 2020. godine je bila poslanica u domu Parlamenta Republike Austrije, a prethodno je radila kao advokatica u međunarodnoj advokatskoj kancelariji u Beču.

Radila je i pri Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, u uredu Ujedinjenih Nacija za borbu protiv droge i kriminala i u Međunarodnoj organizaciji za migracije. Osim toga je bila i gostujući istraživač na Harriman Institute‐u (Columbia University). Doktorirala je pravne nauke na temu tranzicione pravde na Univerzitetu u Beču i apsolvirala postdiplomski studij (LL.M.) na Columbia University u New York‐u, SAD.