speaker-photo

Amra Jaganjac

Voditeljica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Tuzle, BiH

Amra Jaganjac (1975) iz Tuzle, profesorica engleskog jezika i književnosti. Svoje radno iskustvo započela samim završetkom Gimnazije „Meša Selimović“ u Tuzli 1993. na poslovima prevodioca i predavača engleskog jezika, da bi od 1995. godine radila za niz međunarodnih organizacija i vojnih misija u BiH na poslovima prevodioca za engleski jezik. Od 2002. do 2004. godine radila kao prevodilac u Međunarodnom tribunalu za ratne zločine na području bivše Jugoslavije - ICTY u Hagu, Nizozemska.
Po povratku u Bosnu i Hercegovinu, 2004. godine, počinje raditi u Razvojnoj asocijaciji RDA Tuzla na poslovima projektnog saradnika, te od 2005. godine u Udruženje u za razvoj NERDA u Tuzli na poslovima menadžera za strateško planiranje i projekt menadžera.
Za više od 15 godina menadžerskog iskustva razvila vještine i znanje kako kroz niz obuka u okviru projekata Evropske unije i drugih međunarodnih donatora i organizacija, tako i kroz uspješno upravljanje u više razvojnih projekata u oblastima ekonomskog razvoja, razvoja turizma, zaštite okoliša i sl. Kroz dugogodišnji angažman u sferi EU programa, stekla zvanje edukatora u oblasti pripreme
projektnih prijedloga, te zvanje evaluatora, a potom i regionalnog verifikatora za općine i gradove sa povoljnim poslovnim okruženjem u okviru Regionalnog programa Programa povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi (Business Friendly Certification in South-East Europe – BFC SEE). Danas je Voditeljica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Tuzle, gdje zajedno sa timom od 4 saradnice i saradnika radi na promociji turističke ponude grada Tuzle.