speaker-photo

Amra Osmančević, MD, PhD

Department of Dermatology Sahlgrenska University Hospital, Kingdom of Sweden

Amra Osmančević (Ahmić) je rođena u Bratuncu 1968. godine. Studije medicine završila je u Banjoj Luci 1992 godine kao najbolji student generacije, te u februaru 1992 započela pripravnički staž u bolnici u Srebrenici do početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu kada se kao ratna izbjeglica preselila u Švedsku.

Danas radi kao ljekarka i istraživač na Odjelu za dermatologiju, Univerzitetske bolnica Sahlgrenska, Geteborg, Švedska i kao vanredna profesorica i docentica na Univerzitetu u Geteborgu.

Doktorsku tezu na temu "Vitamina D kod pacijenata sa psorijazom liječenih UVB terapijom" odbranila je na Akademiji Sahlgrenska, Univerzitet u Geteborgu u februaru 2009. godine.

Uključena je i vodi nekoliko tekućih istraživačkih projekata s fokusom na vitamin D, psorijazu, fototerapiju i rak kože. Njeni nastavni zadaci su predavanja i tutorijali za studente medicine, doktorande, ljekare i saradnike iz dermatologije i venerologije. Amra je predsjednica Švedske akademije za dermatologiju i venerologiju i članica Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju.