speaker-photo

Ana Kotur-Erkić

Pravnica i aktivistica za ljudska prava, BiH

Ana Kotur-Erkić je pravnica i aktivistica za ljudska prava, s dugogodišnjim novinarskim iskustvom u izvještavanju o manjinskim i marginaliziranim skupinama. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Banjaluci (2014), radila je na projektima organizacija civilnog društva - na polju zagovaranja prava osoba s invaliditetom. žena, kasnije i kao suradnica institucija u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina.
Dobitnica je sedam nagrada UN agencija u Bosni i Hercegovini, za novinarski i ukupan društveni angažman na polju prava djeteta, seksualnog i reproduktivnog zdravlja, promocije ciljeva održivog razvoja i inkluzije, novinarskom nagradom Srđan Aleksić i Plaketom mladima Grada Banja Luka.
Trenutno je studentica dva osnovna studija - Odnosa s javnošću i Međunarodnih odnosa i europskih studija, te dva master studija - Rodnih studija, te Građanskog prava.