speaker-photo

Belma Jusufović

injžinjerka elektrotehnike

Belma je rođena u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, te je za vrijeme osnovne i srednje škole aktivno sudjelovala na mnogim takmičenjima. Nakon završetka srednje škole, odlučila se upisati na B.Sc. studij Elektrotehnike i Računarstva na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu, koji je uspješno završila 2017. godine.

Među njenim ličnim dostignućima, izdvaja prvo mjesto na kantonalnom takmičenju u šahu. Trenutno se, kao hobijem, bavi sviranjem klavira koje je počela učiti prije 6 mjeseci, a također voli crtati portrete i plesati kada niko ne gleda.

Belma trenutno radi u kompaniji BMW AG u Minhenu kao inžinjerka elektrotehnike.Ona je dio tima koji je zadužen za razvoj uređaja koji pretvara jednosmjernu struju u naizmjeničnu, i obratno za nove generacije električnih automobila. U sklopu svog posla, obavlja funkciju ekspertice za funkcionalnu sigurnost.