speaker-photo

Bisera Turković

Ministrica vanjskih poslova BiH

Bisera Turković je bosanskohercegovačka diplomatkinja i političarka. Bila je prva ambasadorica ikada imenovana u Bosni i Hercegovini te ambasadorica BiH u Hrvatskoj, Mađarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, Brazilu, Belgiji i u Kataru. Godine 1979. diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Godine 1987. završila je preddiplomski studij kriminalistike na Philip institutu u Melbournu, a iduće godine je kriminalistiku i magistrirala na LaTrob Univerzitetu u Melbournu.
Godine 1995. doktorirala je međunarodne odnose na Pacific Western Univerzitetu u SAD-u.

 

Njezini prvi zadaci ambasadora bili su u Hrvatskoj (1993–1994), Mađarskoj (1994–1996) i u Stalnoj misiji Bosne i Hercegovine pri Organizaciji za sigurnost i suradnju u Evropi u Beču (1996–2000). Od 2000. do 2001. godine radila je kao ministrica za europske integracije Bosne i Hercegovine, a od 2001. do 2004. godine bila je izvršna direktorica Centra za sigurnosne studije u BiH. Radila je u Stalnoj misiji Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima i OSCE-u u Beču (2004–2005). Bila je ambasadorica BiH u SAD-u (2005-2009.), ambasadorica BiH u Kraljevini Belgiji (2012-2015.) te ambasadorica BiH u Katru (2018-2019.). U prosincu 2019. postala je ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.