speaker-photo

Ivan Barbalić

Bivši ambasador BiH pri UN, Harvard Kennedy School, BiH

Ivan Barbalić

Obavljao je dužnost ambasadora Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji od 2012. do 2015. godine, I služio kao stalni predstavnik BiH pri Ujedinjenim nacijama od 2008. do 2012. Godine. Barbalić je bio predsjednik Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Nacija u januaru 2011. Od januara 2019. radi kao glavni savjetnik premijera Kantona Sarajevo.

U martu 2021. godine je završio master studij  za javnu upravu na Harvard Kennedy School of Government. Diplomirao je na Univerzitetu Bridgeport, Connecticut, SAD, a magistrirao na Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji. Počasni doktorat na Univerzitetu u Bridgeportu, SAD, stekao je 2012. godine.

Bio je jedan od osnivača sarajevske think tank organizacije ACIPS (predsjednik od 2003. do 2008. godine), i počasni predsjednik Evropskog pokreta BiH od 2009. Od 2005. do 2007. bio je član Pregovaračkog tima BiH za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom.