speaker-photo

Larisa Halilović

Međunarodna ekspertica za razvoj timova i biznisa, Bosna i Hercegovina

Larisa Halilović je međunarodna ekspertica za razvoj timova i biznisa. Koristeći iskustvo u lokalnom i međunarodnom kontekstu, predano doprinosi razvoju profesionalnog kadra u BiH, regionu i svijetu u posljednjih dvadeset godina. Larisa posjeduje dugogodišnje iskustvo u vođenju timova, projekata i organizacija, a angažirana je kao međunarodna ekspertica, trenerica, mentorica i konsultantica u oblastima emocionalne inteligencije, liderstva i menadžmenta, te jačanja vještina timova i pojedinaca. Larisina dva TEDx talka : Emocionalna inteligencija u umjetnom svijetu i Temeljne vrijednosti: tvoj unutarnji kompas dostupni su na globalnoj TED.com platformi.

Kvalificirana je od strane Cambridge Univerziteta u Velikoj Britaniji, Auckland Univerziteta sa Novog Zelanda i British School of Coaching UK, u oblastima obrazovanja odraslih, lingvistike i psihologije, te je aktivna članica profesionalnih i akademskih i organizacija poput Institute of Leadership and Management UK, British Council's Global Mentorship Network, International Society of Qualified Coaches, Savjetodavnog odbora Kreativnog mentorstva u Srbiji i Upravnog odbora COI Step by Step u BiH. Posljednjih godina gostuje kao predavačica na Liderskim programima na Oxford univerzitetu u UK, Prismatic programu u SAD, te na Haškoj akademiji u Nizozemskoj.

https://www.youtube.com/watch?v=_c0_GtVGQDw&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=mL4l75rMIiQ