speaker-photo

Lejla Idrizović

Profesorica bosanskog jezika, JUMS Elektrotehnička škola, Tuzla, BiH

Lejla Idrizović, diplomantica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, profesorica je bosanskog jezika i književnosti,  u zvanju mentora stalno zaposlena u JUMS  Elektrotehnička škola u  Tuzli. Sliku stvarnosti nerijetko prenosi u književnost, uglavnom poeziju, ali i prozu, koju objavljuje  u međunarodnim i regionalnim zbornicima.

Lektor školskih udžbenika, naučne i stručne literature, promotor i recenzent zbirki poezije i stručnih časopisa. Kontinuirano stručno usavršavanje ostvaruje učešćem na kongresima, tribinama, radionicama, seminarima i konferencijama.

Saradnik Fondacije tuzlanske zajednice, te Zavoda za djecu sa teškoćama u razvoju Tuzla,  član stručnih komisija za nastavni predmet B/H/S jezik i književnost za srednju školu pri Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

 

Izvršna urednica i autorica brošure stručnih radova učenika, roditelja, nastavnika i stručnih saradnika „Online zapis“ nastale tokom jednog, prvog mjeseca Covid-19 pandemije koja problematizira aktivnosti i izazove prosvjetnih radnika, učenika, roditelja, a prije svega djece sa teškoćama u razvoju. Projekat je  podržan od strane Mreže za izgradnju mira i OSCE Misije u Bosni i Hercegovini. Tekst „U kasni sat, početkom aprila, 2020. godine“ preveden na italijanski jezik i uvršten u pisani intervju pedagoga i profesora emeritusa Andrea Canevaro sa Univerziteta u Bologni objavljen u časopisu "novecento.org" 7. oktobra 2020. na temu „Škola u vrijeme pandemije“.

Kao predavač, entuzijasta i poznavalac jezika, aktivno se zalaže i radi na njegovanju osiromašenih jezičkih potencijala u društvu. Ispred svega, ono što učitelja čini pedagogom, odgajateljem i čovjekom su uvjerenja od kojih ne odstupa, a to je razvoj i njegovanje partnerskog odnosa učenik-učitelj, utemeljen na uzajamnom poštovanju, nadogradnji i svakodnevnom dvosmjernom poučavanju.