speaker-photo

Marina Riđić

Zamjenica predstavnika Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), šefica programa UNFPA u BiH

Marina Riđić je zamjenica predstavnika Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) sa dugogodišnjim iskustvom rada u medijskom svijetu.
Od februara 2022. godine obnaša funkciju šefice programa UNFPA u BiH, vodeći ekspertski tim za pitanja demografije, seksualnog i reproduktivnog zdravlja, prava mladih i marginalizovanih kategorija u društvu.

Prije angažmana u Ujedinjenim nacijama, provela je deceniju kao dio tima Aljazeera Balkans, te je kreirala zagovaračke kampanje, komunikacijske strategije i radionice za brojne neprofitne i međunarodne organizacije.

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, 2013. stekla je zvanje master komunikologije.

Tokom akademske 2017.-2018. Marina je bila na profesionalnom usavršavanju na Arizona State University, W. Cronkite škola za novinarstvo i masovne komunikacije, gdje je istraživala razvoj digitalne publike i novih strategija u američkoj političkoj komunikaciji.