speaker-photo

Meliha Fejzić

Meliha Fejzić, vlasnica Psihoterapija Meliha Fejzić, Sarajevo, BiH

Meliha Fejzić je profesorica pedagogije,sistemska porodična psihoterapeutkinja, sistemska porodična supervizorica te vlasnica Psihoterapija Meliha Fejzić.

Zvanje profesorice pedagogije je stekla na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Certificirana je sistemska porodična psihoterapeutkinja pri Asocijaciji sistemskih terapeuta - Beograd (AST-Evropski akreditovan trening institut za psihoterapiju). Zvanje sistemske porodične supervizorice je stekla pri Institutu za porodičnu i sistemsku psihoterapiju - Ljubljana.

Članica je Udruženja za sistemsku praksu i terapiju (USPIT), Mentis - Instituta za sistemsku praksu i psihoterapiju, Sarajevo i Saveza psihoterapeuta BIH. Kao sistemska porodična psihoterapeukinja ima preko 17 godina iskustva u radu sa pojedincima, parovima i porodicama koji se tokom života susreću sa različitim izazovima.

Stručno se usavršavala i kroz učešće na konferencijama i edukacijama u zemlji, ali i regionalnim i međunarodnim konferencijama iz oblasti psihoterapije i brige o mentalnom zdravlju. Svoje iskustvo u radu sa porodicama i parovima izlagala je i na Evropskom kongresu sistemskih porodičnih psihoterapeuta (EFTA 2022).

Kroz svoj angažman u oblasti psihoterapije zalaže se za poštivanje etičkih principa u radu, kontinuiranoj edukaciji i radu na ličnim procesima profesionalaca, što smatra bitnim preduslovom za kvalitetno pružanje usluga iz oblasti psihoterapije i supervizije.

Uloga majke i značaj koji porodica ima za nju, su bili stalni pokretači u procesu njenog profesionalnog rasta i razvoja, i bili dodatna motivacija za razumijevanje izazova sa kojima se porodice i njihovi članovi susreću.