speaker-photo

Meridijana Dugonjić

nutricionistica

Porijeklom iz Dervente, Bosna i Hercegovina. Unazad dvadeset godina živim i radim u Zagrebu. Magistrica nutricionizma i zdravlja, te zdravlja na radnom mjestu. Trenutno na doktorskom studiju nutricionizma i zdravlja. 

Nutricionistica s iskustvom u savjetovanju o prehrani i dijetoterapiji te nutricionistička konzultantica u poslovnoj domeni, u segmentu korporativne prilagodbe radnog mjesta pri očuvanju i poboljšanju zdravlja na radnom mjestu kroz holistički pristup. Posvećena nutricionizmu u praksi kroz savjetovanja o prehrani, radeći za korporativne kompanije, kao freelancer te potom kao suradnica s poliklinikama na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 

Tijekom studiranja i nakon studija počinje pisati članke i tekstove o prehrani i nutricionizmu za portale i časopise. Od početka karijere surađuje na projektima javnog promicanja zdravlja, kao i edukacijama o prehrani s raznim civilnim udrugama i tvrtkama. Aktivno se educira prateći domaće i međunarodne kongrese o nutricionizmu i dijetoterapiji.  

Svoje je dugogodišnje iskustvo prije skoro četiri godine uokvirila/pretočila u stvaranje MD Nutrition&Health,kroz koji nastavlja realizirati nutricionističke poslovne projekte i suradnje, raditi individualno s klijentima, te promovirati zdrav životni stil i zdrave prehrambene navike. Područje interesa uključuje upravljanje prehranom i dijetoterapiju, s naglaskom na prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti i očuvanje zdravlja žena.