speaker-photo

Mirela Bašić Denjagić

Mirela Bašić Denjagić, specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterologije i hepatologije, Klinika za interne bolesti UKC Tuzla, BiH

Mirela Bašić Denjagić je rođena 23.09.1976 godine u Tuzli, specijalista je interne medicine, subspecijalista gastroenterologije i hepatologije. Zaposlena je na odjeljenju za gastroenterologiju I hepatologiju Klinike za interne bolesti, JZU UKC Tuzla, a ujedno angažirana i na Univerzitetu u Tuzli, na Medicinskom fakultetu kao docent na predmetu Interna medicina. Njen akademski put nije vezan samo za Tuzlu. Srednju školu je završila u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu razmjene studenata.  U toku studiranja provela je godinu dana na medicinskom fakultetu u Beču.  Pored kliničkog rada bavi se i naukom, autor i koautor mnogih naučnih radova, koje prezentira na domaćim i internacionalnim skupovima; sprovodi studije (istraživanja) u ustanovi u kojoj je zaposlena te je mentor i komentor mnogim kolegama. Vrlo je radoznala i nikad ne prestaje učiti od drugih, te često sarađuje sa regionalnim i međunarodnim ekspertima. Posebnu podršku daje mladim kolegama da ovladaju strukom i naukom, motivišući ih da budu samostalni I odgovorni kako na poslu tako i u životu.  U sklopu društveno aktivnog angažmana djeluje kao predstavnica UKC-a u glavnom odboru Sindikata ljekara Tuzlanskog kantona te je od skora izabrana za predsjednicu Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine. Udata je i majka divnog dječaka.