speaker-photo

Mirza Kahvedžić

Profesor bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i književnosti, BiH

Mirza Kahvedžić profesor je Bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i književnosti. Radio je u više osnovnih i srednjih škola kao profesor maternjeg jezika i književnosti. Aktivno se bavi naukom i sudjeluje u raznim izvannastavnim aktivnostima. Posljednjih godina bio je član komisije za ispravljanje i ocjenjivanje testove Eksterne mature u općim gimnazijama na području Tuzlanskoga kantona u organizaciji Pedagoškog zavoda. Dugogodišnji je član, a 2022.godine i predsjednik komisije za odabir najboljih literarnih radova u organizaciji JU “Javna Biblioteka” Banovići pod pokroviteljstvom općine Banovići u znak na sjećanje na prerano preminulu banovićku pjesnikinju Lejlu Avdić. Postdiplomski (master) studij Metodika nastave bosanskoga jezika i književnosti upisuje akademske 2019/ 20. godine gdje u redovnim ispitnim rokovima polaže sve ispite s ocjenom 10. Trenutno je u završnoj fazi pisanja magistarske teze i odbrane magistarskoga rada pod nazivom Strukturni modeli nastavnih jedinica iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost u udžbenicima predmetne nastave za osnovnu školu na području Tuzlanskoga kantona. Navedeno istraživanje prvo je takve vrste i obima na području Tuzlanskoga kantona. Naučno polje interesovanja mu je metodika nastave maternjeg jezika i književnosti. Izabran je u naučno-nastavno zvanje asistenta na užoj naučnoj oblasti Književnost na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje kao spoljni saradnik izvodi nastavu iz više kolegija osim na matičnome i na Odsjecima za Razrednu nastavu, Predškolski odgoj i obrazovanje i Turski jezik i književnost. Aktivno se bavi i naučnoistraživačkim radom.