speaker-photo

Mr Mirjana Maksimović

Predsednica Udruženja „Žene i Vino“ Republika Srbija

Mr Mirjana Maksimović je dama koju većina srpske i regionalne javnosti danas prepoznaje kao predsednicu Udruženja „Žene i Vino“. Svestranost, izuzetna energija i vedar duh uvek su je vodili kroz život. Čini se da ju je rođenjem stečeni „pedigre“ koji je još Zvonko Bogdan opevao u pesmi „U tom Somboru“ ipak doveo na pravi put, jer, vino voli oduvek. S obzirom da su joj i obrazovanje i profesionalno delovanje sasvim vezani za tržišne komunikacije, za očekivati je da se i udruženje koje vodi tako pozicioniralo.

Vođena onom Konfučijevom da ako izabereš posao koji voliš, nećeš morati raditi ni dana u životu, mr Mirjana Maksimović danas je međunarodni vinski sudija, vinski novinar, predavač po pozivu na nekoliko fakulteta, stručni konsultant za vino u medijskim kućama i turističkim agencijama, pisac prve i za sada jedine istorije vinskog  turizma Srbije i autor nove vinske rute na Balkanu nazvane Carigradski vinski drum. Kao aktivni zagovornik koncepta celoživotnog učenja, Mirjana Maksimović upravo radi i na izradi svoje doktorske disertacije iz oblasti vinskog turizma.