speaker-photo

Sanja Tomić

Učiteljica i profesorica razredne nastave, BiH

Sanja Tomić je učiteljica s više od dva desetljeća  iskustva u ovoj divnoj profesiji.

Raste i razvija se zajedno sa svojim učenicima, a svaka nova generacija joj predstavlja  izazov, koji je obogaćuje.

Nastoji sačuvati ono dijete u sebi kako bi putovanje kroz školske avanture doživljavala iznova s radošću, otvorenog uma i srca.

Osnovnu školu je završila u rodnom mjestu, rudarskom naselju u blizini Tuzle gdje upisuje gimnaziju i potom Filozofski fakultet.

Aktivno se i danas obrazuje kroz formalni i neformalni oblik i aktivno surađuje s institucijama koje su od značaja za odgoj i obrazovanje učenika, ali i učitelja, jer profesija koju je odabrala zahtjeva kontinuirani napredak i stjecanje novih znanja i vještina.

Od početka svog putovanja u cipelama učiteljice prošla je mnogobrojne edukacije, te je trenerica za nekoliko oblasti obrazovanja, ali posebnu sklonost iskazuje u edukacijama koje uključuje primjenu umjetnosti u odgoju i obrazovanju. Stekla zvanja mentorica i savjetnica.

 

Tijekom svog profesionalnog putovanja sudjelovala je u kreiranju i relaiziranju desetina edukacija za djecu/učenike, roditelje učenika,  kolege/ice osnovnih i srednjih škola na teme koje su u datom trenutku bile aktualne u obrazovanju ( Inkluzija, Demokratski razvoj škola, HEART program, Podrška dječijem rastu i razvoju, Socijalna kohezija, Dijete – slika zajednice i društva u kojem odrasta, Metodologija usmjerena na dijete, Uvođenja inovacija u redoviti nastavni proces -primjena psihosocijalnih radionica ... ).

Biti bolja verzija sebe svakog dana u kome cijeli svijet iskoristiš kao učionicu i budeš učiteljica kakvu bi za sebe poželjela da si u ulozi učenika/ce, jedan je od njenih temeljnih i svakodnevnih zadataka, koji nastoji kreirati najbolje u datom trenutku, jer taj trenutak je jedino što je sigurno.