speaker-photo

Senada Jahić

Direktorica Podružnice NLB Tuzla

Senada Jahić

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Uspješno je završila program za reviziju, dobivši certifikat i diplomu za Ovlaštenog revizora. Posjeduje certifikate za GIZ i NALED Serbia i REDAH Mostar, za planiranje i analizu investicijskih projekata Ekonomskog Instituta u Zagrebu, za područje finansiranja malih i srednjih preduzeća, te napredni kreditni seminar USAID BRFF Sarajevo, kao i analizu finansijskih izvještaja USAID Business Finance Sarajevo.

Od 1990. uposlena je kao šef računovodstva i službe za plan i analizu u preduzeću Spreča, te od 1995. u Tuzlanskoj banci kao kreditni saradnik. Od 1998. radi na projektima u međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini USAID.

Od 2003. godine aktivno je uposlena u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini. Preuzima poziciju direktora filijale Tuzla u Volksbank BH d.d. Nakon toga prelazi na funkciju Direktora Regije Tuzla u Sberbank BH d.d. Od maja 2014. godine do danas je Direktor regije Tuzla u NLB Banci d.d., Sarajevo.