speaker-photo

Van.prof. dr. Zilka Spahić Šiljak

Program director TPO Foundation Sarajevo, Associate professor Guest lecturer University of Roehampton London, UK; Bosna i Hercegovina

Zilka Spahić Šiljak je profesorica rodnih studija, a oblasti kojima se bavi uključuju teme roda, religije, ljudskih prava, politike i izgradnje mira, sa višegodišnjim iskustvom djelovanja u vladinom i nevladinom sektoru i akademskoj zajednici. Od 2011-2019 je radila kao predavačica i istraživačica na Harvard Univerzitetu i Stanford Univerzitetu u Americi, a prije toga je  šest godina vodila program Religijskih studija na Univerzitetu u Sarajevu. Direktorica je TPO Fondacije Sarajevo, koja se bavi pitanjima obrazovanja, interkulturnog dijaloga i izgradnje mira, i osnaživanja mladih i žena za liderstvo. Gostujuća je profesorica na Univerzitetu Roehampton u Londonu i predaje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Objavila je više knjiga:

The Balkans Labyrinth: culture, gender and leadership, Scholars Press, 2021.
Sociologija roda-feministička kritika. Sarajevo, TPO Fondacija, 2019.
Bosanski labirint: kultura, rod i liderstvo, Sarajevo-Zagreb:TPO Fondacija-Buybook, 2019.
Živi vrijednosti: globalni etos u lokalnom kontekstu, TPO Fondacija, Sarajevo, 2018.
Life Stories of Womenin BiH (CambridgeScholarsPublishing, 2014).
Sjaj Ljudskosti. Životne priče mirotvorki u BiH, TPO Fondacija Sarajevo, 2013.
ContestingFemale, Feminist and Muslim Identities. Post-socialistcontextsinBosnia i Herzegovina and Kosovo, (CIPS Univerziteta u Sarajevu 2012);
Žene, religija i politika (IMIC, TPO, CIPS, 2007 i engl. izdanje 2010);