Učitavanje

Adla Kahrić je potpredsjednik i suosnivač Centra za marinsku i slatkovodnu biologiju Sharklab ADRIA sa širokim znanjem u područja morske biologije. Prva incijalna istraživanja u ovoj oblasti započela je kao student genetike, nakon čega je svoje znanje širila kroz samoincijativni angažman i suradnju sa različitim inostranim organizacijama, institucijama i ljudima. Autorica je preko 40 naučnih i stručnih radova, a svoje sposobnosti u ovoj oblasti je stekla kroz istraživanja i angažman na preko 20 projekata od kojih je veliki broj podržan od svjetskih priznatih organizacija i fondacija. Danas, možemo reći da je Adla postala prva žena u BiH koja je svojim velikim postignućima i doprinosom u istraživanju i zašititi morskih ekosistema Bosne i Hercegovine pružila dosadašnja najveća naučna postignuća i podatke koji će omogućiti zaštitu biodiverziteta i njihovih staništa.