Učitavanje

Admir Čavalić, doktorant ekonomije, je rođen i odrastao u Tuzli, gdje se i obrazovao. U proteklih devet godina je radio u nevladinom i obrazovanom sektoru, na polju ekonomskih reformi i ekonomskog osnaživanja. Ekonomski je analitičar koji redovno komentariše i piše za domaće i inostrane medije u vezi situacije u državi. Šest godina je bio asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dok sada predaje na IPI akademiji Tuzla. Trenutno obnaša funkciju direktora Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona. Fellow je Britanske ambasade u BiH, alumnista Švicarske ambasade u BiH i MBA Atlas mreže iz Washingtona. (Ko)autor je četiri knjige i na desetina naučnih i stručnih radova, te je držao i drži predavanja širom svijeta (SAD, Njemačka, Češka, Indija, Pakistan, Maroko i slično).