Učitavanje

Almir Šećkanović je trenutno direktor O kanala, jedne od pet komercijalnih televizija sa nacionalnom frekvencijom u BiH. Ranije je radio u Oslobođenju na poziciji šefa Super deska, a izdvaja i višegodišnji rad na pozicijama urednika vijesti, te šefa sektora za planiranje vijesti televizije Al Jazeera Balkans. Profesionalno usavršavanje je stekao u Londonu, u sklopu novinarskih edukacija Fondacije Thomson Reuters. Član je alumni zajednice Fondacije Robert Bosch iz Berlina.