Učitavanje

Rođena  1973. godine u Sarajevu. Osnovno muzičko obrazovanje za gitaru stiče u klasi profesora Slavka Olujića I tada osvaja niz prvih nagrada na akmičenjima mladih gitarista sa prostora bivše Jugoslavije.

Poslije završene Srednje muzičke škole u Sarajevu u klasi profesora Mile Rakanović upisuje Muzičku akademiju u Sarajevu , odsjek muzikologija.

Tokom ratnog perioda u BiH nastupa kao samostalna umjetnica.

Godine 1994. Kao stipendista austrijske Vlade odlazi na dalje kolovanje u Austriju, u Školu za visoko obrazovanje muzike I umjetnosti u Beču. Diplomirala 1998. I magistrirala 2000. godine u klasi Prof. Konrada  Ragosnika te stiče zvanje magistar umjetnosti- gitarista. Tokom studija svira u duetu sa klavirom, gitarom , flautom i klavir čembalom.

Od 1999. Godine zaposlena u Srednjoj muzičko školi Sarajevo kao spoljni saradnik, a po završetku studija 2000. godine,  zapošljava se kao stalni professor na istoj instituciji.

Od 2000. Godine aktivno nastupasa flautisticom Anom Pokrklić.

Od 2003. do 2005. godine je angazovana kao gostujući profesor u Muzičkoj školi I i II stupnja u Mostaru.

Tokom svog angazmana kao professor uključena je u aktiv gitarista BiH, član je žirija na takmičenjima u BiH, Sarajevo International Guitar Festival, predavač na stručnim seminarima za pedagoge I učenike BiH,  te član UO Asocijacije klasičnih gitarista BiH.

Angažavana na projektu Sarajevo susret kultura u razvoju kulturnih I promotivnih aktivnosti , te kao izvođač na koncertima u okviru projekta “Muzika priča”