Učitavanje

Diplomirala je Bankarstvo i osiguranje  na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirala menadžmen na istom.

Posjeduje Certifikat Europske Asocijacije Transakcionih analitičara u psihoterapiji.   

Od 2008. uposlena bankarskom sektoru, počevši od Centralne Banke BIH, UniCredit Bank a od 2019. godine je na poziciji Voditelja PR & Marketinga u NLB Banci d.d. Sarajevo.