Učitavanje

Acc. dr. sc. Branislava Peruničić je emeritus profesorica na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i akademkinja na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 1986.
Visoko obrazovanje je započela na Univerzitetu u Beogradu, gdje je završila prvi i drugi ciklus studija.
Treći ciklus studija je završila na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Od 1976. godine počela je raditi kao profesorica na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Također, predavala je na brojnim svjetskim univerzitetima.