Učitavanje

Dejana Ponoš

nalazi se na čelu kompanije Arhimed, gde sa svojim timom zadnjih 10 godina digitalizuju i arhiviraju medijske objave i čine ih dostupnim istraživačima iz cijelog svijeta, sa posebnim osvrtom na istraživanja na polju medijskog sadržaja. Do kraja ove godine će u Arhimed informacionom sistemu biti dostupna za pregled sva novinska izdanja izašla u Crnoj Gori ikad.

Magistar je poslovnog upravljanja i marketinga, ali i budući magistar poslovne psihologije, u želji da spoji svoja interesovanja sa praktičnim, uključujući HR, prodaju i upravljanje u biznisu.

Dejana nalazi zadovoljstvo u predlaganju novih rješenja, inoviranju poslovnih procesa,  proučavanju socijalnih fenomena ali i izmjeni legislative gdje je to potrebno. Pruža veliku ličnu podršku inkluziji lica sa invaliditetom, posebno kroz projekte edukacije i profesionalnog osposobljanja.

Dobitnica je Veuve Clicquot nagrade za najuspješniju poslovnu ženu u Crnoj Gori u 2017. godini ( Veuve Clicquot Business Woman Award 2017).

U okviru Udruženja Roditelji, gdje je aktivan član, Dejana se sa drugim aktivistima bori za prava djece, roditelja, jednoroditeljeskih porodica, kao i zaposlenih u Crnoj Gori. Sa svojim kolegama aktivistima, učestovala je u brojnim humanitarnim akcijama, sa ciljem pomoći ugroženim grupama.

Urednik je vodiča Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva – prvog takvog vodiča u našoj zemlji, koji opisuje psihološku i pravnu dimenziju razvoda rječnikom prilagođenim “prosječnom” čitaocu.

Kroz Arhimed vodi i projekat Igramiranje, gdje djeci osnovnoškolskog uzrasta se omogućava učenje programiranja kroz igru.

Ponosna je mama devetogodišnje Sofi, i danas i jedna i druga mogu reći da se relacija posao-kuća  konačno uspješno balansira.