Učitavanje

Dijana Vučinić je arhitektica i osnivačica interdisciplinarnog arhitektonskog biroa DVARP s projektima iz domena urbanog dizajna, preko dizajna hotela i stambenih zgrada do scenografije. U svom radu nastoji predstaviti structure i prostore koji podrazumijevaju održiva rješenja, te podstiču process kritičkog mišljenja. Njen rad zasnovan je na istraživanju post-tranzicijskog grada, kao i interaktivnog ambijenta savremenog grada, te urbanih i ruralnih uslova u turističkim oblastima u razvoju na crnogorskom primorju i u planinama.

Vučinić je osnivačica i programska direktorica Instituta APSS, platform za arhitektonsko istraživanje i razmišljanje i razvoj dizajna, čija je najistaknutija inicijativa Ljetna škola Kotor APSS, osnovana u primorskom gradu Kotoru u Crnoj Gori.

Vučinić je učestvovala na Bijenalu arhitekture u Čikagu 2017. godine, projektom RE-USE, a u vezi sa Domom Revolucije u Nikšiću, zajedno sa biroima Sadar + Vugai HHF.

Bila je komesar za Projekat Solana – crnogorski paviljon na XV venecijanskom Bijenalu arhitekture 2016. godine i ko-kustos kinjaiko-autorka izložbe Treasures in disguise – crnogorski paviljon na XIV venecijanskom Bijenalu arhitekture 2014. godine. Predavala je na Univerzitetu Donja Gorica, kao i na nekoliko drugih univerziteta i u okviru simpozijuma u Crnoj Gori i inostranstvu. Njen rad prepoznat je na međunarodnom nivou, unutar mreža arhitekata, dizajnera i edukatora s kojima blisko surađuje na raznim projektima i nagrađena je brojnim priznanjima u zemlji i inostranstvu. Nedavno je od Zavoda Big u Ljubljani nagrađena arhitektonskim vizionarom godine u jugoistočnoj Evropi.

Na Venecijanskom bijenalu arhitekture koje je upravo otvoreno Vučnić je kustoškinja izložbe “Svetlana Kana Radević”– poslijeratna arhitektura između centra i periferije”