Učitavanje

Rođena 1975. godine u Travniku. Živjela u Margetićima..

Osnovnu školu završila u Novom Travniku (Vodovod), gimnaziju u Splitu. Na Teološkom institutu u Mostaru diplomirala 1999. godine na temu Srpska pravoslavna crkva u BiH od XIII. stoljeća do dolaska Turaka. Magistrirala na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu na temu Democratizzazione della comunicazione nella BiH: un tentativo e una sfida per i media religiosi nella societa’ multietnica e multireligiosa. Doktorirala 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s temom Uloga medija u demokratskim društvima u dokumentima Katoličke crkve. Od Lava XIII. do Ivana Pavla II.

Od 2007. godine radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U tom vremenu je bila tajnica studija Socijalnog rada od 2007. do 2015., a od 2015. do 2017. godine pročelnica istog. Od 2017. pročelnica studija Logopedije. Nastavne aktivnosti, osim na Filozofskom fakultetu, izvodi i na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru i na Teološko-katehetskom institutu Mostar. Savjetnica Zavoda za školstvo Hercegovačko-neretvanske županije (od 2015.) i Ministarstva školstva Zapadnohercegovačke županije (od 2018.-). Članica Vijeća za djecu pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Vijeća ministara BiH (razdoblje 2018.-2022.) i članica radne skupine za Transformaciju JU Dječji dom Mostar (2017.-2018.). Od 2017. članica KAAD (Katolischer Akademischer Aussländer Dienst) za Sveučilište u Mostaru.

Područje znanstvenog interesa komunikacija (interpersonalna, grupna, masovna…). I dalje misli kako o njoj malo zna. Ali je  uvjerena kako bez nje ne možemo postići ništa.

Kćerka, sestra, supruga, prijateljica, kolegica.
„Mama Paole i Petre. Bez njih ne bih bila to što jesam“.