Učitavanje

Jasminka DŽUMHUR je Ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, doktorica pravnih nauka, pravna stručnjakinja sa položenim pravosudnim ispitom i radnim iskustvom preko 30 godina u oblasti pravosuđa, ljudskih prava i međunarodnih odnosa. U periodu 2016-2019 godine obavljala je dužnost članice i potpredsjednice UN Komiteta za prava radnika migranata i njihovih porodica, a u periodu 2010-2015. godina, članice i potpredsjednice UN Radne grupe za prisilne i nedobrovljne nestanke. Dr. Jasminka Dzumhur je doktorirala na Pravnom fakultetu Unvierziteta „Dzemal Bijedić“ u Mostaru 2016. godine. U toku 2018 i 2019. godine radila je ka predavačica o ženskim pravima na Evropskom regionalnom magistarskom programu za demokratiju i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA), a  na Međunarodnom univerzitetu Burch, Sarajevo držala predavanja na predmetu Međunarodno pravo i diplomatija.