Učitavanje

Prof. dr. Lejla Pojskić je zvanje doktora bioloških nauka stekla 2007. godine na Univerzitetu u Sarajevu iz oblasti medicinske genetike uz stručno usavršavanje u svojstvu gostujućeg istraživača na Univerzitetu u Antverpenu (Belgija, 2003) i Univerzitetskoj klinici Eppendorf-Hamburg (Njemačka. 2005). Zaposlena je kao naučna savjetnica za oblast Genetika na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu gdje radi od 2000. godine.

Kao predavač je bila angažirana na Univerzitetu u Sarajevu i Međunarodnom univerzitetu Sarajevo. (Ko)autor je više od 130 naučnih publikacija, devet univerzitetskih knjiga i mentor više doktorskih istraživanja. Kao voditelj ili saradnik, učestvovala je u realizaciji više od 25 lokalnih i 5 međunarodnih projekata. Mentor je 5 uspješno odbranjenih doktorskih disertacija.

U periodu 2000-2003 radila kao konsultant u razvoju tehnologije humane  identifikacije iz koštanih uzoraka (ICMP). Od 2007. godine je povremeno angažirana kao stručni konsultant u oblasti kliničkih istraživanja, strateškog planiranja na području naučno-tehnološkog razvoja i kriznog upravljanja. Aktivni je član Udruženja genetičara BiH, Evropskog udruženja genetičara i Evropske asocijacije za biotehnologiju.  Ponosna supruga, majka dvoje tinejdžera i maratonka.