Učitavanje

Završila je Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu. Radno iskustvo u mikrokreditiranju započinje prije 15 godina poslom kreditnog analitičara u MI-BOSPO fondaciji,  u Vlasenici, a  koje je bilo ključno za upoznavanje sa  tržištem, poduzetnicima i poduzetništvom, potrebama jednog značajnog segmenta koji nije imao pristup bankarskim uslugama.

Na poslovima marketing menadžera je od 2013. godine.  Učešće na brojnim događajima i konferencijama na temu mikrokreditiranja i kreditiranja žena, kako u Bosni i Hercegovini tako i u mnogim zemljama Evrope, razmjena iskustava sa mikrofinansijskim institucijama iz svijeta doprinijeli  su da MI-BOSPO uvijek bude među prvima u inoviranju usluga i kreiranju novih kreditnih proizvoda za klijente na šta je ponosna kao menadžer marketing odjela mikrokreditne fondacije MI-BOSPO.