Učitavanje

Irma je diplomirala 2008. godine na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U oktobru 2009. godine postala stipendistkinja Kraljevine Španije za dvogodišnji magistarski studij Političkih nauka na Univerzitetu Complutense u Madridu. Magistrirala 2011. godine a magistarski rad joj je bodovan kao najbolji na pomenutom studiju u toj akademskoj godini.

Iza sebe ima dugogodišnje profesorsko iskustvo u mostarskim gimnazijama kao i Koledžu ujedinjenog svijeta.

Posvećena borbi za jednakopravnost svih građana i građanki u BiH, s trenutno posebnim fokusom na političko pitanje grada Mostara.

U njenoj biografiji ostat će upisano da je dobila tužbu protiv BiH koja je kao država prekršila Europsku konvenciju o ljudskim pravima jer nije provela obavezujuću odluku suda BiH iz 2010. Da mora prilagoditi ustavu diskriminirajuće odredbe izbornog zakona koje se odnose na Mostar.