Učitavanje

Jasna Duraković

Rođena u Sarajevu 1978. godine. Srednju školu i diplomski studij završila je u SAD, na Univerzitetu u Washingtonu, na usmjerenju Odnosi s javnošću. Magistrirala je i doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje je stalno zaposlena već 14 godina. Vanredna je profesorica na Odsjeku komunikologije/žurnalistike na FPN. Autorica je dvije knjige i nekolicine naučnih i stručnih radova.

Aktuelna je zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, izabrana mandatni period 2018. do 2022. Prethodno je na općim izborima 2014. godine bila izabrana za zastupnicu u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Pored akademskog i političkog angažmana, aktivno je uključena u rad i djelovanje nekoliko različitih udruženja za promociju i zaštitu ljudskih prava, rodne ravnopravnosti kao i za zaštitu i afirmaciju kulture i kulturno historijskog nasljeđa. Majka je jednog sina.