Učitavanje

Lejla Trnčić je svoje akademsko obrazovanje stekla u Turskoj, dok je na Političkim naukama Univerziteta u Sarajevu stekla zvanje magistrice diplomatskih odnosa.

Svoju profesionalnu karijeru započinje u Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. gdje je u periodu od deset godina obnašala više rukovodećih pozicija, između ostalog kao član uprave i zamjenik generalnog direktora Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d.

Nakon 10 godina rada u bankarskom sektoru, prelazi u privatni sektor gdje obnaša rukovodeće pozicije na različitim poslovima.

U martu 2013. godine zapošljava se u AMUS, na poziciji direktora finansijskog sektora, a već u decembru 2015. godine imenovana je za generalnu direktoricu Stručne službe AMUS-a. Ovu funkciju i dalje obavlja s velikim uspjehom.

Tokom profesionalne karijere potpisala je autorstvo na 5 publikacija i participirala u brojnim obrazovnim kursevima, a za vrijeme njenog mandata, AMUS je postao punopravna članica Međunarodne konfederacije udruženja autora i kompozitora (CISAC-a), čime je Bosna i Hercegovina po prvi puta dobila svog punopravnog člana u ovoj najprestižnijoj organizaciji koja štiti prava autora i kompozitora širom svijeta. Svojim radom, znanjem i posvećenošću unaprijedila je indeks poštivanja autorskih muzička prava u BiH, čemu svjedoči konstantan rast prihoda Udruženja. AMUS je za proteklu 2019. godinu ostvario prihode od 5.159.000 KM, što je rast od čak 31 posto u odnosu na 2018. godinu. AMUS je tokom mandata Lejle Trnčić bio sudionik brojnih humanitarnih akcija, izdvojena su značajna materijalna sredstva za liječenje autora i muzičkih radnika, donirana su velika sredstva za unaprjeđenje kulturne i muzičke baštine Bosne i Hercegovine. Cilj AMUS-a je, ne samo da štiti autorska prva svojih preko hiljadu članova, već da AMUS bude njihova adresa za rješavanje svih problema pa i onih egzistencijalnih. Ne treba zaboraviti da samo 5% autora može da živi od svog rada dok su svi ostali oslonjeni na rad udruženja kao što je AMUS.

Lejla Trnčić je dobitnica  nagrade “Oskar Danon” za afirmaciju položaja muzičkih autora i muzičkih autorskih prava u BiH.