Učitavanje

Bankarsko iskustvo preko 20 godina.  Nakon što je nekoliko godina obavljala funkciju člana Uprave u Hypo Alpe Adria banci, od 2014 je imenovana na poziciju  Člana Uprave,Izvršnog direktora NLB Banke d.d. Sarajevo. Od 01.01.2017. je imenovana za Predsjednika Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo.

Prije dolaska u NLB Banku, Lidija Žigić je ostvarila višegodišnje iskustvo u međunarodnim organizacijama: Talijanski Konzorcij u BiH, UN World Foof Program u Tuzli i USAID Buisness Finance.

Nakon toga, bila je na različitim upravljačkim pozicijama u bankarskom sektoru.

Diplomirala je Menadžment i ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (BiH), a potom magistrirala menadžment u uslužnom biznisu na Visokoj školi modernog biznisa (MBS) u Beogradu (Srbija). Posjeduje Certifikate IEDC- IEDC Bled škola za menadžere, Korn&Korn-Value Creation for Financial Institutions za analize finansijskih pokazatelja i rizika, Academy of Finance Bonn – Certifikat za detekciju rizika u kreditiranju korporativnih klijenata. U toku je stručnog usavršavanja na IEDC Bled School of Management (Slovenia) na MBA programu.