Učitavanje

Maida Bilal, rođena kao drugo dijete u porodici Bilal od oca Mehmeda i majke Uzeire.

Rođena 05.04.1981 godine u Zenici, odrasla u Kruščici-Vitez gdje sam završila snovnu školu i provela najljepši dio svog života.

Rat i ratne traume te gubitak starijeg brata vezale su me trajno za moju Kruščicu, ovi događaji iz djetinjstva me zauvijek mijenjaju i usmjeravaju da koračam i borim se za pravdu i pravičnost.

1996. godine odlazim na školovnje u Zenicu i odvojenost od roditelja mi pada preteško, završavam ekonomsku školu i još u prvoj godini srednje škole upoznajem aktivizam kao kutak gdje nisam sama.

Odlazim na kružoke Preporoda koje je tada vodila uvežena Zilka Šiljak…sve je sudbina

U Sarajevu 2010 na Ekonomskom fakultetu diplomiram i taj dio života u glavnom gradu BiH završavam te se vraćam u svoju voljenu Kruščicu.

Uvijek sam odlazila da se vratim!

U rodnoj kući uskoro počinje borba za zaposlenjem, bezuspješno….Ostvarila sam se i kao majka i ubrzo postala i samohrana majka  jedne prekrasne djevojčice.

2014 godine postajem prvo blagajnik, a zatim i predsjednica jednog udruženja za mlade tu ostajem samo 6 mjeseci. Moja misija je bila da mlade uključim u aktivizam i da se udruženje bavi pisanjem te realizacijom projekata, edukacijama i uključivanjem mladih i obrazovanih ljudi u društvene promjene.

Najveća želja, uz  mukotrpan rad  cio moj život,  je na afirmisanju žene u ruralnim dijelovima, javno iznošenje mišljenja, edukacija, aktivno uključivanje žene u politiku i druga društvena događanja.

Danas sam predsjednica ekološkog društva „Bistro“ koje je nastalo na građanskoj borbi za očuvanje rijeke Kruščice. Sve daljnje aktivnosti tokom te borbe slijede