Učitavanje

Zorica Bukinac započela je profesionalnu karijeru 1989. godine. Njena karijera do sada je bila usmjerena na nacionalnu i međunarodnu sigurnost, posebice na vojnu profesiju, obrambenu politiku, žene u vojsci, upravljanje sukobima, NATO i  EU.

Tijekom karijere diplomatkinje (2004.) bila je šefica Tajništva Republike Slovenije pri EU u Bruxellesu, savjetnica za Zapadni Balkan i proširenje EU, zamjenica voditelja Regionalne grupe za specijalnu promatračku misiju OESS-a u Ukrajini, zamjenica voditelja Misije Veleposlaništva Republike Slovenije u Beču/Stalno predstavništvo pri UN-u, IAEA i drugim agencijama u Beču, šef odjela za NATO, u Ministarstvu vanjskih poslova. Karijeru je započela kao istraživačica na Fakultetu društvenih nauka 1989. godine, te nastavila u Ministarstvu odbrane od kraja 1991. do 2004. godine.

Diplomirala je na Univerzitetu u Ljubljani, Fakultetu društvenih  nauka – Sigurnosni studij.

Dobitnica je medalja i nagrada; Prešernove nagrade Fakulteta za društvene nauke (FDV) u Ljubljani, Brončane medalje Slovenske vojske, Srebrne medalje Slovenske vojske.