Učitavanje

Prof. dr Amila Pilav-Velić je vanredni profesor  Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prvi je doktor nauka u oblasti inovacija u BiH, a postdoktorsko istraživanje završila je na Freie Universität u Berlinu, na Odsjeku za Inovacijski menadžment. Autor je prve knjige o inovacijama i inovativnosti kompanija u BiH. Osnivač je i rukovodilac prvog univerzitetskog inkubatora u našoj zemlji – GrowUp Business & Innovation hub. Idejni je tvorac i menadžer  najveće regionalne konferencije o inovacijama – Sarajevo Innovation Summit. Autor je i učesnik velikog broja međunarodnih projekata, konsultant, start-up mentor, te socijalni preduzetnik